Shushi - Sashimi

Shushi - Sashimi

Trứng cá chuồn

Trứng cá chuồn

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Cồi điệp Nhật

Cồi điệp Nhật

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Trứng tôm

Trứng tôm

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Trứng cá Hồi

Trứng cá Hồi

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Cá trích ép trứng

Cá trích ép trứng

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Bạch tuột Nhật

Bạch tuột Nhật

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Lươn Nhật

Lươn Nhật

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Rong biển tươi

Rong biển tươi

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Mù tạc tươi

Mù tạc tươi

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Gừng hồng

Gừng hồng

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu Nhật

Hàu Nhật

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Hàu sữa Nhật

Hàu sữa Nhật

Giá:0974 851 058

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Zalo
Hotline
}